Vi börjar med att välja ut den av oss som har mest erfarenhet från aktuell roll eller närliggande befattning. Denna ansvarar sedan för uppdraget från start till mål och är din kontaktperson genom hela processen. Allt för att säkerställa kvalitet och professionalism. Vid önskemål genomför vi även personlighets- och färdighetstester, där erbjuder vi följande leverantörer: Cut-e och Assessio. För vissa positioner föreslår vi även bakgrundskontroll via 2Secure som vi har ett samarbete med.

  • Startmöte
  • Kartläggning
  • Halvtidsavstämning
  • Djupintervjuer
  • Presentation
  • Referenstagning
  • Uppföljning