”People, Passion & Culture”

carglass
axfood
Ny
fastighetsbyrån
protector_logo_padding
epidemic
lendo_padding
JLL

Aktuella uppdrag

Inga publicerade jobb.

”People, Passion & Culture”

Allt handlar inte om ett starkt CV. Det handlar lika mycket om drivkrafter, passion och kultur. Att förstå en kandidats drivkrafter i kombination med erfarenhet och bakgrund och koppla det med företagets kultur och ambitioner, är det som får oss att stiga upp på morgonen. Det är där vi gör skillnad.

RIDE Executive Search är grundat av oss, Malin Dentler och Linda Ribbing, som har ägnat de senaste åren åt Executive Search och headhunting. Vi har båda runt 15 års erfarenhet av tidigare befattningar som rekryterande chefer och beställare av uppsökande rekrytering, vilket ger en hög förståelse för hur olika bolag fungerar och vad som ligger bakom de olika titlar vi rekryterar till.

Ofta är det uppdragsgivarens tillväxtresa och förflyttning som karaktäriserar profilen vi söker, mer än själva titeln. För oss handlar det om ett äkta och långsiktigt engagemang där vi får följa uppdragsgivare och kandidater på resan mot den ultimata matchningen.

Vi rekryterar både ledare och nyckelpersoner. Genom att ha en proaktiv, kontinuerlig och nära dialog med uppdragsgivaren under processen, ramar vi in de kandidater som är bäst lämpade utan att fastna i ett CV. 

Vi erbjuder även interimsrekrytering om ditt bolag under en begränsad period behöver få in en viss typ av kompetens.

Ingen uppdragsgivare eller kandidat är den andra lik. Därför går vi på djupet i varje uppdrag för att förstå uppdragsgivarens kultur, vad uppdraget verkligen innebär, vad som är viktigast och vad det finns för utmaningar. Allt för att rekryteringen ska vara långsiktig för båda parter. Vi hjälper även gärna till med utvärdering och bedömning av slutkandidater vid behov.